Ahosen Palvelut

Asbesti- ja haitta-ainetyöt

Asbesti on kuitumainen materiaali, joka aiheuttaa rikkoutuessaan terveydelle erittäin vaarallista hienojakoista pölyä. Asbestia on käytetty monien rakennusmateriaalien raaka-aineena aina vuoteen 1994 saakka, jolloin sen käyttö kiellettiin kokonaan. Asbestilainsäädäntö edellyttää, että rakennuttajan tai rakennushankkeeseen ryhtyvän on toteutettava asbestikartoitus kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kohteissa ennen purkutöiden aloittamista.

Jos rakenteessa tai rakennusmateriaalissa esiintyy asbestia, on sen purkutyö tehtävä luvanvaraisena asbestipurkutyönä. Asbestin pienintä haitallista altistusta ei tunneta, joten pienetkin asbestimäärät on purettava asbestityönä. Työn saa toteuttaa ainoastaan urakoitsija, jolla on aluehallintoviraston myöntämä asbestipurkutyölupa. Varsinaisen purkutyön ohella myös suojausten rakentaminen ja jätteiden siivous ovat luvanvaraista työtä.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Asbestikartoituksen tekemisessä on tärkeää käyttää alan ammattilaista. Koulutetut ja kokeneet asbesti- ja haitta-ainekartoittajamme pystyvät tunnistamaan rakenteet ja pintamateriaalit, joissa asbestia saattaa esiintyä. He osaavat ottaa asbestinäytteet turvallisesti oikeista kohteista remontin tai purkutyön laajuuden huomioiden. Kartoittajamme toimittavat ottamansa näytteet luotettavaan asbestilaboratorioon analysoitaviksi.

Voit tilata meiltä kokonaisen rakennuksen tai yksittäisen tilan asbesti- ja haitta-ainekartoituksen. Teemme myös pelkästään materiaalien näytteenottoa. Työ sisältää aina näytteen analysoinnin asbesti- ja haitta-ainelaboratoriossa, sekä analyysivastausten toimittamisen kirjallisesti asiakkaalle. Kartoitus ja näytteistä saadut tutkimustulokset kertovat tarkasti ja yksiselitteisesti esiintyykö purettavissa rakenteissa ja materiaaleissa asbestia.

Katso lisätietoja asbestista ›

Teemme asbestikartoitusten lisäksi myös muita haitta-aineisiin, purkamiseen ja jätteenkierrätykseen liittyviä kartoituksia.
Tällaisia ovat esimerkiksi

 
 • Purkukartoitus
 • Raskasmetalli kartoitus
 • Kreosootti, eli PAH-yhdiste kartoitus 
 • Pilaantuneet, tai saastuneet rakenteet purkukohteessa
 • Jätteenluokittelu testaus ja kaatopaikkakelpoisuus tutkimukset
 • Hyötykäyttökelpoisuus tutkimukset 

Asbesti- ja haitta-ainepurku

Ahosen Palvelut on asbesti- ja haitta-ainepurkutöiden edelläkävijä. Olemme tehneet asbesti- ja haitta-ainepurkutöitä 2000-luvun loppupuolelta lähtien ja meillä on Aluehallintoviraston myöntämä asbesti- ja haitta-ainepurkutyölupa. Ahosen Palvelut Oy on myös Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liitto SAP ry:n jäsenyritys.

Kaikki asbestipurkuja tekevät ammattilaisemme ovat suorittaneet asbestipurkukoulutuksen ja käyttävät työssään kehittyneintä purkutyökalustoa. Käytössämme on esimerkiksi asbestin poistoon tehty suurtehoimuri sekä itsekehittämämme asbestijätteen välisäiliö. Näiden työvälineiden avulla hankalakin asbestijäte saadaan poistettua turvallisesti kohteesta kuin kohteesta.

Purkutöissä noudatamme viimeisen päälle lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Teemme asbestipurkutyölle aina turvallisuussuunnitelman ja ilmoitamme asbestipurkutyökohteet paikalliselle Aluehallintoviranomaiselle. 

Asbestipurkutyön lisäksi teemme myös kaikkia muita haitta-ainepurkutöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi homeisten ja raskasmetallipitoisten materiaalien purkutyöt sekä kreosootteja eli

PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien purut.

Kysy meiltä lisää asbesti- ja haitta-aineipurkupalveluista ›


Valitsemme aina kohteeseen parhaiten soveltuvan purkumenetelmän. Käytämme työssä muun muassa

 • Osastointimenetelmää
 • Purkupussimenetelmää
 • Upotus- tai märkäpurkumenetelmä
 • Rakenteen irrottamista kokonaisena
 • muita teknisen kehityksen mahdollistamia menetelmiä.