Ahosen Palvelut

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ahosen Palvelut Oy:n GDPR-rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ahosen Palvelut Oy
y-tunnus: 1742476-6
osoite: Takomokatu 6, 41310 Leppävesi

2. Rekisterin vastuuhenkilö

nimi: Joona Ahonen
osoite: Takomokatu 6, 41310 Leppävesi
sähköposti: joona@ahosen.fi
puhelin: 010 5744743

3. Yhteystiedot rekisterin pitäjään

nimi: Ahosen Palvelut Oy / Joona Ahonen
osoite: Takomokatu 6, 41310 Leppävesi
sähköposti: joona@ahosen.fi
puhelin: 010 5744743

4. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojasi kerätään ja käsitellään, kun olet antanut ne meille ostaessasi palveluitamme, tykkäät facebook-sivustamme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja;

• Saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri,

Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä, kuitenkaan rajaamatta lähteitä vain edellä mainittuihin. Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

• Perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero, sukupuoli, ikä).
• Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja/tai tuotetta sekä tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat
• Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset
• Muut tapauskohteisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Asiakasta koskevat tiedot saadaan pääsääntöisesti:

• Asiakkaalta itseltään internetissä, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

5.1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

• Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle/yhteisölle palveluitamme sekä tuotteitamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän väliseen sopimukseen.

5.2. Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, tietoturva ja raportointi

• Käsittelemme henkilötietoja huolehtiaksemme palveluiden, tuotteiden ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivujen laadun parantamiseksi sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Segmentoimme asiakkaitamme markkinointitoimenpiteitä varten perustuen esimerkiksi palveluiden käyttöön ja/tai käyttäytymiseen verkkosivuillamme. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palveluidemme ja verkkosivujemme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen.

5.3. Lakien noudattaminen

• Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

5.4. Asiakasprofilointi

• Keräämme statistiikkaa muun muassa palveluiden käytöstä paikanpäällä sekä asioidessasi verkkosivuillamme asiakassegmentointiin myyntiprosessejamme sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämistä varten.

5.5. Markkinointi

• Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (kts. selosteen jakso 9).

6. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

• lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;
• kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä;
• mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
• kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi;
• mikäli käyttäjätietosi on tilattu ja/tai liitetty työnantajasi toimesta ja/tai työnantajasi tietoihin, luovutamme esimerkiksi suoritustietojasi nimetyille yhteyshenkilöille ja sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.
• Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Evästeet

• Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
• Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi.

Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

8. Henkilötietojen säilyttäminen

• Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
• Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ova tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme palveluitamme.
• Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

9. Sinun oikeutesi

• Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.
• Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.
• Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

• Voit käyttää oikeuttasi asioimalla asiakaspalvelussamme.
• Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Henkilötietopyyntö tehdään asiakaspalvelussamme. Pyyntöä suorittavan henkilöllisyyden varmentamiseksi tulee esittää kuvallinen henkilöllisyystodistus. Henkilötietopyynnön raportti luovutetaan 14 arkipäivän kuluessa kirjallisesti paikan päältä noudettuna.

Oikaiseminen, päivittäminen tai poistaminen
Saatuasi henkilötietopyynnön raportin, sinulla on mahdollisuus pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Toteutamme pyyntösi 14 arkipäivän kuluessa ja saat muutoksista raportin, joka on henkilökohtaisesti noudettavissa Ahosen palvelut Oy:n toimipisteestä 14 arkipäivän kuluessa muutospyynnön jättämisestä. Huom! Osa henkilötiedoistasi joudutaan mahdollisesti säilyttämään lakisääteisesti tietokannassamme. Muutospyynnön raportissa on kerrottu mitä muutoksia olemme tehneet pyyntöäsi koskien.

10. Tietoturva

• Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkiksi henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.
• Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

11. Selosteen muuttaminen

• Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta.

12. Ota yhteyttä

• Voit kysyä tästä selosteesta ottamalla yhteyttä sähköpostitse: joona@ahosen.fi. Sähköpostilla tapahtuvaa tiedottamista tai markkinointiviestintää koskien voit pyytää sähköpostitietojesi poistamista joona@ahosen.fi.

Tämä GDPR–rekisteriseloste on laadittu 8.9.2022 ja viimeisin päivitys selosteeseen on tehty 8.9.2022. Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.