Ahosen Palvelut

Kokonaispurku-urakointi

Kokonaispurku-urakasta on kyse silloin, kun rakennus tai sen osa puretaan kokonaisuudessaan piipunhatusta anturan alareunaan. Kokonaispurku on aina iso projekti, joka pitää sisällään muun muassa purkukartoituksen, haitta-ainekartoituksia, lupien hakua, suunnittelua, turvallisuusasioiden huomioimista, purkutöiden toteuttamista, purkumateriaalien kierrättämistä ja tontin viimeistelytöitä. Suuresta urakasta huolimatta asiakkaamme voivat ottaa rennosti, sillä me hoidamme projektin alusta loppuun turvallisesti, varmasti ja kustannustehokkaasti. Projektin vastuualueet ja työtehtävät voidaan toki myös jakaa joustavasti meidän ja asiakkaan kesken. Näin asiakas voi halutessaan hyödyntää omaa osaamistaan ja resurssejaan.
Purkutöissä hyvä pölynhallinta on tärkeä osa työturvallisuutta.
Rakennuksen purkutyön hinnoittelu perustuu moniin muuttujiin. Esimerkiksi omakotitalon kokonaispurkutyön avaimet käteen -hinta voi vaihdella 15 000–25 000 euron välillä. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi talon rakenteet, kerrosten lukumäärä ja kellaritilat, mahdolliset haitta-aineet, tekniset järjestelmät (mm. öljysäiliö) ja purkujätteen kuljetusmatkan pituus. Annamme kaikista purkutöistä pilkuntarkan tarjouksen, jossa on eritelty kaikki tehtävät työt sekä mahdolliset asiakkaan vastuulle jäävät asiat. Tarjouksella annettu hinta ja urakan sisältö pitävät kutinsa tilanteessa kuin tilanteissa, joten ikäviä yllätyksiä ei pääse syntymään. Meiltä saat kaiken kattavan palvelun purkukohteeseesi. Ota yhteyttä, niin räätälöidään sinulle sopiva paketti

Purkukohteiksemme sopivat esimerkiksi

  • Omakoti-, kerros- ja rivitalot
  • Hallirakennukset ja autotallit
  • Julkiset rakennukset (mm. koulut, päiväkodit ja terveyskeskukset)
  • Tuotanto- ja tehdasrakennukset sekä teollisuuslaitokset laitteistoineen
  • Liike- ja toimistorakennukset
  • Erikoisrakenteet (mm. sillat, piiput ja vesitornit)
  • Palovaurioituneet rakennukset

LISÄTIETOA RAKENNUSTEN PURKUTÖISTÄ:

Rakennusten ja rakenteiden purkaminen on ollut Ahosen Palveluiden leipälaji pitkään. Vuosien myötä asiakkaamme ovat oppineet tuntemaan meidät luotettavana, joustavana ja työnsä laadukkaasti viimeistelevänä purkuyrityksenä. Kannamme vastuumme ympäristön hyvinvoinnista ja lajittelemme kaikki purkujätteet tarkasti kierrätettäviksi.

Kokeneet ja koulutetut työnjohtajamme hallitsevat haastavimpienkin purkutöiden suunnittelun. He osaavat ennakoida työkohteissa vastaan tulevat asiat. Näin yllätyksiltä vältytään ja sovittu aikataulu pitää.

Henkilöstömme monipuolisen osaamisen ansiosta pystymme hoitamaan myös purkuprojektien erikoistyöt. Tämä nopeuttaa projektien läpimenoa ja tuo asiakkaillemme kustannussäästöjä. Teemme esimerkiksi haitta-aineiden purkutyöt, timanttityöt, kierrätettävien materiaalien murskaukset ja pilaantuneen maaperän kunnostukset.

Turvallisuudesta ja suojauksesta huolehtiminen on tärkeä osa purkuprojektia. Huolehdimme aina siitä, että purkutöistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle, ihmisille tai eläimille. Käytämme työssämme kehittyneintä teknologiaa. Esimerkiksi imuautoa voidaan hyödyntää piikkaustyöstä syntyvän pölyn tehokkaaseen poistoon ja kauko-ohjattavia purkurobotteja voidaan käyttää apuna ahtaissa tiloissa ja vaarallisissa työtehtävissä.

Olemme purkutöiden suhteen kaikkiruokaisia. Onpa purkutarve sitten iso tai pieni, hoidamme homman startista maaliin ammattiaidolla. Palvelemme yhtä lailla omakotiasujia, taloyhtiöitä, kuntia kuin yrityksiäkin. Vaikka kotikenttämme on Keski-Suomi, teemme purkutöitä valtakunnallisesti.