Ahosen Palvelut

Kierrätysmurskaus

Murskaus ja materiaalin kierrätys

Ahosen Palvelut on toiminut murskauksen ja kierrätyksen parissa vuodesta 2008 lähtien. Olemme satsanneet vahvasti alan laite- ja koneinvestointeihin, sillä haluamme toimia rakennusmateriaalien kierrätyksen eturintamassa.

Raskaiden kiviainesmateriaalien, kuten betonin, tiilen ja asfaltin tehokkaalla kierrättämisellä voidaan vähentää merkittävästi ilmastopäästöjä ja ympäristökuormitusta. Olemmekin halunneet tehdä näiden materiaalien kierrättämisestä ja uusiokäytöstä asiakkaillemme mahdollisimman helppoa. Tarjoamme betonin, tiilen ja asfaltin kierrätysmurskauspalvelua ja murskattavan materiaalin esikäsittelyä valtakunnallisesti. 

Käytössämme on lavetilla siirrettävä Lokotrack LT 1213 S -iskupalkkimurskain, joka on varustettu muun muassa tuuli- ja magneettierottimilla. Toimintakapasiteetiltaan vastaavanlaisia siirrettäviä laitteita on Suomessa vain vähän. Lokotrackillä murskattavan materiaalin maksimikoko on noin 1 x 1 × 0,5 m. Lopputuotteena syntyvän murskeen raekokoa voidaan muokata asiakkaan tarpeen mukaan. Pienempiin murskaustarpeisiin meiltä löytyy myös kevyempää kalustoa, kuten kaivinkoneeseen kytkettäviä kauhamurskaimia.

Kuljetamme murskaimen asiakaskohteeseen, jotta murskattavan materiaalin siirtotarve on mahdollisimman pieni. Näin voidaan minimoida raskaan materiaalin kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset ja päästöt. Parhaimmillaan murskaus voidaan toteuttaa purkutyöpaikalla.

Lue purkutyöstä syntyvistä ostettavista kiertotaloustuotteista ›

Murskausta voidaan toteuttaa esimerkiksi

  • Jäte- ja kierrätyskeskuksessa tai kaatopaikalla
  • Purkutyömaalla
  • Asfalttiasemalla