Ahosen Palvelut

Laukaan koulukeskuksen kokonais- ja saneerauspurkutyöt

Ahosen Palvelut toteutti Laukaan koulukeskuksen neljän rakennuksen kokonaispurkutyön sekä laajennettavan koulurakennuksen saneerauspurkutyöt.

Laukaan kunta päätti uudistaa koulukeskuksensa tiloja, koska vanhat 70- ja 90-luvuilla valmistuneet koulurakennukset eivät enää vastanneet opetustiloille asetettuja kriteerejä. Keskuksen alueelta oli tarpeen purkaa uudisrakentamisen tieltä neljä vanhaa 1–2 kerroksista tiili- ja puurunkoista rakennusta. Lisäksi laajennettavaan, 2010-luvulla valmistuneeseen rakennukseen, oli tarpeen tehdä saneerauspurkutöitä.

Hankkeen pääurakoitsijana toimivan Rakennusliike U. Lipsanen Oy:n vastaavan työnjohtajan Sauli Harmasen mukaan Ahosen Palvelut valikoitui purkutöiden tekijäksi tarjouskilpailulla.

– Hinnan lisäksi painotimme valinnassa purku-urakoitsijan referenssejä ja osaamista. Ahosen vahvuuksina korostui laadukas konekanta ja se, että yritys pystyy tekemään itse asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt. Yrityksellämme oli myös aikaisempia hyviä kokemuksia yhteistyöstä Ahosen kanssa, Harmanen sanoo.

Aikataulussa pysyttiin

Ahosen Palveluiden kanssa tehtiin yksi sopimus, joka sisälsi kaikki purkukohteet. Ensimmäisten rakennusten purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa 2019 ja viimeisen rakennuksen purku sijoittui vuoteen 2022.

–Kokonaispurkutöissä aikataulut olivat tiukkoja ja meille oli tärkeää, että pystymme luottamaan niiden pitävyyteen. Purkutöissä tulee usein yllätyksiä vastaan ja projektit venyvät. Ahosen palvelut on kuitenkin pysynyt sovitussa aikataulussa esimerkillisesti, Harmanen kiittelee.

Ahosen vahvuuksina korostui laadukas konekanta ja se, että yritys pystyy tekemään itse asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt.”

Hänen mielestään Ahosen Palveluiden kanssa käytävä viestintä oli sujuvaa ja mutkatonta niin puhelimitse kuin kasvokkainkin. Myös purkutöitä koskeva dokumentointi tehtiin viimeisen päälle hyvin. Harmanen arvostaa myös Ahosen Palveluiden tarkkuutta kierrätyksessä – purkumateriaalien kierrättäminen uusiokäyttöön hoidettiin hänen mielestään erittäin tehokkaasti.

Lisätöistä pitävä tarjous

Purkuprojekteissa ilmenee usein lisätyötarpeita, jotka luonnollisesti nostavat purkutöiden kustannuksia. Ahosen tarkkuus tarjouslaskennassa helpotti budjetissa pysymistä.

– Lisämuutostöiden käsittelyn Ahosen porukka hoiti hyvin. Muutostarpeet käytiin aina perusteellisesti läpi ja niitä koskevat tarjoukset olivat viimeisen päälle tarkat. Näin meille ei tule jälkikäteen ikäviä yllätyksiä.

Vaikka Ahosen Palvelujen kanssa toimiminen on osoittautunut miellyttävän yllätyksettömäksi, yksi asia Harmasta on yllättänyt.

– Minulle oli yllätys huomata, että Ahosella katsotaan meneillään olevien purkuhankkeiden lisäksi myös horisonttiin. Yrityksellä on vahva halu mennä eteenpäin ja koko ajan monia kehityshankkeita päällä. Tällaiseen en ole tottunut muiden purkuyrittäjien kanssa toimiessa, Harmanen pohtii.